Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2018

misieq
7170 002c 390
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viamikrokosmos mikrokosmos
misieq
9667 2a0c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamikrokosmos mikrokosmos

May 18 2018

misieq
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
misieq
misieq
4752 04c2 390

May 17 2018

misieq
7227 5199 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viapiehus piehus
misieq
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
misieq
1197 d043 390
Reposted fromposzum poszum viawszystkodupa wszystkodupa
misieq
6300 de92 390
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaasylopath asylopath
misieq

Nigdy nikogo tak nie dotykałam. To jest dotyk przeznaczony tylko dla Ciebie. Stworzony dla Ciebie. Narodził się przy Tobie. Taki dotyk - taka czułość.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromlovvie lovvie viaasylopath asylopath
misieq
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaasylopath asylopath
misieq

May 15 2018

misieq
4549 ef39 390
Reposted fromseaweed seaweed viamaryjanejanis maryjanejanis

May 10 2018

misieq
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
misieq
4876 7082 390
Reposted fromonelastback onelastback via12czerwca 12czerwca

May 09 2018

misieq

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
misieq
misieq
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viablackheartgirl blackheartgirl

May 08 2018

misieq
nie jestem idealna, przeważnie jak coś sobie planuje to mi nie wychodzi, nie potrafię rozmawiać z ludźmi których nie znam dostatecznie dobrze, wszystkim się przejmuje, nigdy nie mam pieniędzy, nie potrafię szybko myśleć, jestem uparta jak osioł i uwielbiam jak ktoś mnie do czegoś przekonuje, uwielbiam słodycze, nienawidzę monotonii, kocham herbatę, moje pokłady łez wyczerpały się już dawno... 
— ciąg dalszy nastąpi
0046 525a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl