Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

misieq
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaCarmabelle Carmabelle

June 18 2019

misieq
6670 3cd4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamyu myu
Sponsored post
feedback2020-admin

September 22 2018

misieq
2227 7b09 390
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianezavisan nezavisan

August 21 2018

misieq
 Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera

August 17 2018

misieq
3641 e51e 390
Reposted fromdilma dilma viamagolek22 magolek22

July 31 2018

misieq
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaKuishi Kuishi

July 30 2018

misieq
8922 85f7 390
Reposted fromskibszczok skibszczok viainto-black into-black
misieq
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
5920 33c1 390
Reposted fromjemstone jemstone viamyu myu
misieq
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viauciekam uciekam
misieq
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaWlodara Wlodara
misieq
4625 a752 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

July 29 2018

misieq
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
misieq
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaszydera szydera
misieq
8919 3346 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra

June 19 2018

misieq
misieq

June 07 2018

misieq
misieq
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

May 29 2018

misieq
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...