Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

misieq
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
misieq
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasylopath asylopath
misieq
0190 1710 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaasylopath asylopath
misieq
7229 a772 390
Reposted fromprzegrany przegrany viasstefania sstefania
misieq
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianezavisan nezavisan
misieq

February 21 2018

misieq
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks

February 13 2018

misieq
6960 4b29 390
Reposted bymagolek22fantazjainvincibleniedoskonaloscnowaaycrying-lightning

February 12 2018

misieq
misieq
6889 ade5 390
Reposted byinto-blackamkejtmyrlasatyrahumanebecausefuckyouthatswhybezwladnielemkovetulele
misieq
4849 6841 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
misieq
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
misieq
1900 8d7c 390
misieq
1761 ce2b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaavooid avooid

December 24 2017

misieq
4235 14bc 390
Reposted fromAngiie Angiie vialovelyybubbles lovelyybubbles
misieq
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaelentarie elentarie
misieq

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk

September 06 2017

misieq
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo

August 18 2017

misieq
2490 6d7b 390
Reposted fromnazarena nazarena vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl