Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

misieq

March 31 2018

misieq
Najpospolitsze „przepraszam” przypomina nieświadomy odruch.  Najpopularniejsze „nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca.  „Obiecuję ci” oraz „przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem lat kilka.  „Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karapowicz „Ości”
Reposted fromnaturalginger naturalginger
misieq
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viabadblood badblood
misieq
Reposted fromcouples couples viaaynis aynis

March 18 2018

misieq
Ukochanego mężczyznę trzeba wybrać z tęsknoty duszy 
Reposted fromupinthesky upinthesky viamalinowowa malinowowa

March 07 2018

misieq
Reposted frombluuu bluuu

March 04 2018

misieq
1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
misieq
2947 d242 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

February 23 2018

misieq
misieq
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
misieq
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasylopath asylopath
misieq
0190 1710 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaasylopath asylopath
misieq
7229 a772 390
Reposted fromprzegrany przegrany viasstefania sstefania
misieq
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianezavisan nezavisan
misieq

February 21 2018

misieq
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiks wiks

February 13 2018

misieq
6960 4b29 390
Reposted bymagolek22fantazjainvincibleniedoskonaloscnowaaycrying-lightning

February 12 2018

misieq
misieq
6889 ade5 390
Reposted byinto-blackamkejtmyrlasatyrahumanebecausefuckyouthatswhybezwladnielemkovetulele
misieq
4849 6841 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl